Giấy khen
Giấy khen, giấy chứng nhận PDF. In Email
Viết bởi Administrator   

Giấy khen là một hình thức trao tặng, tuyên dương thành tích, hiệu quả của một cá nhân, đơn vị, tập thể.

Để thể hiện tính trang trọng và giá trị của sự tuyên dương đó thì bằng khen đẹp là một yếu tố quyết định.

In Giấy khen: Trong quản lý và tr [ … ]