Giấy mời
Giấy mời hội nghị, khai trương PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 01 Tháng 1 2005 16:59

Ngày nay thư mời đóng một vai trò quan trọng,ngày càng phổ biến và đã trở thành nét văn hoá đẹp trong giao tiếp.

Bạn đang băn khoan không biết phải soạn một lá thư mời họp,thư mời dự thầu, thư mời hợp tác , tài trợ...Và càng do dự làm cách nào để tr [ … ]

Cập nhật ngày Thứ sáu, 16 Tháng 12 2011 23:18